بایگانی دسته: کلیپ ها

لینک کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6276

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6248

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6206

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره) بسته هستند

لینک کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016

http://bashariyat.org/?p=6890

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها

1- کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال علیه زنان ) کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال علیه زنان ) 2- کلیپ صوتی (شرح حقوق کودک درخصوص هرزه نگاری) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6165 3- کلیپ صوتی (شرح کنوانسيون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها

1- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون عدم تبعیض در اموزش و پرورش) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6147 2- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6149 3- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش اول) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6151 4- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران) بسته هستند