بایگانی دسته: لینک جلسات

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 جولای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش 25 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش 25 جولای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش 25 جولای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن)

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6806

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند