بایگانی دسته: کنوانسیون ها

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن)

منتشرشده در کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن)

کلیپ صوتی شرح (قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن)

منتشرشده در کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار)

  1- کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7506   2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7523

منتشرشده در فایل های صوتی, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کلیپ صوتی شرح (اصلاحیه بند 2 ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک)و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون 138 حداقل سن کار) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)و کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو)

  1-کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7502   2- کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7504

منتشرشده در فایل های صوتی, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مفاد 18،2،1 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر)و کلیپ صوتی شرح (منشور زبان مادری مصوب 1996یونسکو) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک)

کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک)

منتشرشده در کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک) بسته هستند

”  لینکهای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6794 2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6796

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای ”  لینکهای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) بسته هستند

لینکهای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران) وکلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

1- کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران) کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران) 2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول) کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینکهای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران) وکلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول) بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017 و گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017  و همچنین کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (بخش دوم ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﺩایی)

1-گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017 2- گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6676 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها, کنوانسیون ها, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017 و گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017  و همچنین کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (بخش دوم ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﺩایی) بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی  برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) و (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک)

1- کلیپ صوتی برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) 2- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ممنوعیت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی  برنامه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) و (شرح کنوانسیون ممنوعیت کار کودک) بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها

1- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6189 2- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون پناهندگی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6191 3- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6193 4- کلیپ صوتی (شرح بخش اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6195 5- … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پروتکل ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها بسته هستند