بایگانی دسته: پروتکل ها

لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6241 کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6243

منتشرشده در پروتکل ها, حقوق بشر, فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها

1- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6189 2- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون پناهندگی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6191 3- کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6193 4- کلیپ صوتی (شرح بخش اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6195 5- … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پروتکل ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها و پروتکلها بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها

1-  (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6109 2- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6111 3- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6113 4- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6115 5- (کلیپ صوتی (شرح … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پروتکل ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها بسته هستند