بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 799 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران

http://bashariyat.org/?p=6914

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 799 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه

اطلاعیه شماره 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو بسته هستند

لینک اطلاعیه 779 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

اطلاعیه 779 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 779 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

773 Daneshjoo (1)

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان بسته هستند