بایگانی دسته: فایل های صوتی و تصویری

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 2 سپتامبر 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 2 سپتامبر 2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 2 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 10 سپتامبر 2017

گزارش صوتی تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 10 سپتامبر 2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 10 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتى و تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 13 اگوست 2017

گزارش صوتی و تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 13 اگوست 2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتى و تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 13 اگوست 2017 بسته هستند

بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 5 آگوست 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 5 آگوست 2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 5 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 3 یونی 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 3 یونی 2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 3 یونی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6425#more-6425

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6248

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی بسته هستند

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 4 فوریه 2017 و لینک کلیپ صوتی (شرح پیمان نامه منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 4 فوریه 2017 گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 4 فوریه 2017 کلیپ صوتی (شرح پیمان نامه منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6213  

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 4 فوریه 2017 و لینک کلیپ صوتی (شرح پیمان نامه منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای بسته هستند