بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها و برنامه دریچه ای رو به اگاهی

1-  (برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران) 2- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6136 3- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها و برنامه دریچه ای رو به اگاهی بسته هستند

تست شماره یک

این یک تست است

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تست شماره یک بسته هستند

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

منتشرشده در دسته بندی نشده | ۱ دیدگاه

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017 و لینک کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6121 کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 28 ژانویه 2017 و لینک کلیپ ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها

1-  (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6109 2- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6111 3- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6113 4- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6115 5- (کلیپ صوتی (شرح … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پروتکل ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها بسته هستند

لینک گزارشهای صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 و جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6104

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشهای صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 و جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017 بسته هستند