بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بمناسبت روز عدالت اجتماعی

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6276

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند