بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( 12 مارس )

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6264

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) بسته هستند

لینک اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو 28 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 و لینک کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6256 کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6254

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 و لینک کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند

لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در اخبار, اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

لینک اطلاعیه 802 کتابخانه

اطلاعیه شماره 802 کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 802 کتابخانه بسته هستند