بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)  و همچنین لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6260 گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)  و همچنین لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017  بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017 

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 15 ژانویه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6250

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017  بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پزوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پزوهش جلسه هم اندیشی 22 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017

http://bashariyat.org/?p=7004

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی

کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) ویدئو کلیپ (دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6248

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح اساسنامه بین المللی کار) و همچنین لینک کلیپ دستاوردهای نقض حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان نشست ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن)18 فوریه 2017

http://bashariyat.org/?p=6984

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نشست ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن)18 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017

http://bashariyat.org/?p=6977

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017 بسته هستند

لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6241 کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6243

منتشرشده در پروتکل ها, حقوق بشر, فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری)لینک کلیپ مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین لینک کلیپ صوتی (شرح پروتکل ایجاد کمسیون اشتی و میانجیگری) بسته هستند