بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 23 نوامبر2016

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

773 Daneshjoo (1)

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017 

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017  بسته هستند