بایگانی ماهیانه: مارس 2017

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 وهمچنین لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017

1- گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6470 2- گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6473

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 وهمچنین لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395

http://bashariyat.org/?p=7603

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی بسته هستند

لینک اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارس 2017 و جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017 وهمچنین جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

1- گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارس 2017 گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارچ 2017 2-گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017 گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارس 2017 و جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017 وهمچنین جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی)

برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6461

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) بسته هستند

لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=7576

منتشرشده در کتابهای جدید کانون | دیدگاه‌ها برای لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

اطلاعیه 811 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع تنبیه و آزار کودکان

اطلاعیه 811 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع تنبیه و آزار کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 811 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع تنبیه و آزار کودکان بسته هستند