بایگانی ماهیانه: مارس 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارس 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6457

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارس 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند 1395

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند 1395 بسته هستند

لینک گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی در اسفند 1395

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی در اسفند 1395 بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 و گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017

1- گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 2-گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 و گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان

http://bashariyat.org/?p=7505

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

http://bashariyat.org/?p=7534

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) بسته هستند

لینک پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=7495

منتشرشده در لینکهای کانون | دیدگاه‌ها برای لینک پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی بسته هستند