بایگانی ماهیانه: مارس 2017

لینک گزارش صدور واجرای حکم در اسفند ماه 1395 و لینک گزارش نقض حقوق هنر وهنرمندان در اسفند 1395

گزارش صدور و اجرای حکم در اسفند ماه 1395 http://bashariyat.org/?p=7521 گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند 1395 http://bashariyat.org/?p=7523

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور واجرای حکم در اسفند ماه 1395 و لینک گزارش نقض حقوق هنر وهنرمندان در اسفند 1395 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

منتشرشده در دسته بندی نشده, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس بسته هستند

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6425#more-6425

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان بسته هستند

لینک اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران

اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان

http://bashariyat.org/?p=7422

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017

http://bashariyat.org/?p=7412

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 25 مارس 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=7415

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمايندگی بادن وورتمبرگ 16 مارس 2017 بسته هستند