بایگانی ماهیانه: مارس 2017

لینک گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017

گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017 بسته هستند

لینک کلیپ مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه ان با هویت قومی)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند