بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر بسته هستند

لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

http://bashariyat.org/?p=7976

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر بسته هستند

لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 و همچنین لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 و همچنین لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج) بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 و جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017 و همچینین جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

– گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 2- گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6601 3- گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 و جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017 و همچینین جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017 بسته هستند

لینک فراخوان ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

http://bashariyat.org/?p=7931

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز بسته هستند

لینک رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز بسته هستند