بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6593

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 14 آپریل 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6590

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 14 آپریل 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6588  

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی) بسته هستند

لینک فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو در ایران ، که در شهر هانوفر المان

فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو در ایران ، که در شهر هانوفر المان بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396 بسته هستند

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) و (بخش سوم کنوانسیون وین )

1-کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) 2- کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6581

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) و (بخش سوم کنوانسیون وین ) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017 بسته هستند