بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=8425

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه بسته هستند

لینک اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

http://bashariyat.org/?p=8408

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن)

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6806

منتشرشده در فایل های صوتی, لینک جلسات | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند