بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک  کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک  کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر) بسته هستند

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

http://bashariyat.org/?p=8387

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

دو لینک اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی

1 :  قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس http://bashariyat.org/?p=8364 2 : Die 26 Mai Resolution http://bashariyat.org/?p=8371

منتشرشده در قطعنامه | دیدگاه‌ها برای دو لینک اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای  2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای  2017 بسته هستند

”  لینکهای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6794 2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6796

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها, کنوانسیون ها | دیدگاه‌ها برای ”  لینکهای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) و کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) بسته هستند

لینک گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند