بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6790

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

لینکهای گزارشات صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 وجلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 و همچنین جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

1- گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6784 2- گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 3- گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینکهای گزارشات صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 وجلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 و همچنین جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017 بسته هستند

لینک شرح گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران 

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک شرح گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران  بسته هستند

لینک اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه شماره 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن  27 مای 2017

http://bashariyat.org/?p=8328

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن  27 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

http://bashariyat.org/?p=8318

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017 بسته هستند

لینک  اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی

اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی بسته هستند