بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع ازحقوق هنروهنرمندان 12 مای 2017

http://bashariyat.org/?p=8010

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع ازحقوق هنروهنرمندان 12 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه (چهارم) هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش 26 آپریل 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6634

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه (چهارم) هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش 26 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017 و جلسه اعضای کمیته‌ دفاع از حقوق زنان 29 آپریل 2017

1- گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6626 2- گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته‌ دفاع از حقوق زنان 29 آپریل 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6628

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017 و جلسه اعضای کمیته‌ دفاع از حقوق زنان 29 آپریل 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 835 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعدام و کودک

اطلاعیه 835 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعدام و کودک

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 835 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعدام و کودک بسته هستند

لینک اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان بسته هستند

لینک فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017

  http://bashariyat.org/?p=7985

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) بسته هستند