بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017) بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017 بسته هستند

فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017

فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017 بسته هستند

اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017 

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017  بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017 بسته هستند

لینک گزارشات صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 جون 2017  و گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 26 جون 2017

1- گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 جون 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7013 2- گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 26 جون 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7015

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارشات صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 جون 2017  و گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 26 جون 2017 بسته هستند