بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 2 یولی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017 بسته هستند

بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

لینک  گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396 و همچنین لینک نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه 1396

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396 http://bashariyat.org/?p=9063 نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه 1396 http://bashariyat.org/?p=9059

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک  گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396 و همچنین لینک نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه 1396 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ)

دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 25 جون 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 25 جون 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 25 جون 2017 بسته هستند

فراخوان ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن  1 یولی 2017

فراخوان ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن 1 یولی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن  1 یولی 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد  1396 وهمچنین لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396 http://bashariyat.org/?p=8961 گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد 1396 http://bashariyat.org/?p=8964

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد  1396 وهمچنین لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 96

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 96 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارشات جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017  و همچنین گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017 

1- گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017 گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017 2- گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7002

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017  و همچنین گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017  بسته هستند