بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک خبری گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای لینک خبری گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 یونی 2017 

http://bashariyat.org/?p=8813

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 یونی 2017  بسته هستند

فراخوان کارگاه اموزشی  27 یونی 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) 27 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کارگاه اموزشی  27 یونی 2017 بسته هستند

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6994

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک  اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

http://bashariyat.org/?p=8786

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 9 جون 2017 بسته هستند