بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ) بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی هانوفر  3 یونی  2017

فراخوان نمایندگی هانوفر 3 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی هانوفر  3 یونی  2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017 بسته هستند