بایگانی ماهیانه: جولای 2017

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در تیر ماه 1396

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در تیر ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در تیر ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در تیرماه 1396

گزارش نقض حقوق محیط زیست در تیرماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در تیرماه 1396 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7133

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان تیرماه 1396

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در تیر ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان تیرماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه 1396

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درتیر ماه 1396

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 جولای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 جولای 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در تیر ماه 1396

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در تیر ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در تیر ماه 1396 بسته هستند

اطلاعیه 884 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص شکنجه

اطلاعیه 884 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص شکنجه

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 884 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص شکنجه بسته هستند

گزارشات صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017 و گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

  1- گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7113 2- گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017 گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017 و گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017 بسته هستند