بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان 

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه 1396

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه ۱۳۹۶

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه 1396 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست  2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست  2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه)  29 آگوست 2017 

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 29 آگوست 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه)  29 آگوست 2017  بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7192

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی مالزی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی مالزی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017 بسته هستند

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه  893 نمایندگی مالزی  در خصوص برده داری مدرن

اطلاعیه شماره 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه  893 نمایندگی مالزی  در خصوص برده داری مدرن بسته هستند