لینک گزارشهای صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 و جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017


گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6104

این نوشته در فایل های صوتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.