لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها

1-  (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش اول

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6109
2- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق کودک بخش دوم

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6111
3- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون ازادی اجتماعات

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6113
4- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون علیه گروگانگیری

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6115
5- (کلیپ صوتی (شرح پروتکل پناهندگان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6117

 

این نوشته در پروتکل ها, کنوانسیون ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.