گزارشات نقض حقوق بشر در ابان 1396

 

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در آبان ماه 1396

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در آبان ماه 1396

 

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در آبان 1396

http://bashariyat.org/?p=10963

 

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در آبان ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10961

 

گزارش نقض حقوق محیط زیست در ابان ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10959

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.