کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5)و کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان) و کلیپ صوتی شرح (بررسی حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران)

 

1-کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5)

کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5)

 

2- کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7599

 

3- کلیپ صوتی شرح (بررسی حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7602

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.