گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی و گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در آبان 1396

 

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در آبان 1396

http://bashariyat.org/?p=10988

 

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آبان 1396

http://bashariyat.org/?p=10979

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.