کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو بخش دوم)و کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 17)

 

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو بخش دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7667

 

2- کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 17)

 

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7669

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.