کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان قسمت اول) و شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان قسمت دوم)

1- کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7982

 

2- کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8001

این نوشته در فایل های صوتی, کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.