لینک گزارشات صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارس 2017 و جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017 وهمچنین جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

1- گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 11 مارچ 2017

2-گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 15 مارس 2017

3- گزارش صوتی اعضای جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

گزارش صوتی اعضای جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

این نوشته در فایل های صوتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.