لینک گزارشات صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 و جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017 و همچینین جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

– گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017


2- گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6601
3- گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

این نوشته در فایل های صوتی, گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.