لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 و همچنین لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017

گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

این نوشته در فایل های صوتی, گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.