دو لینک اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی

1 :  قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس

http://bashariyat.org/?p=8364
2 : Die 26 Mai Resolution

http://bashariyat.org/?p=8371

این نوشته در قطعنامه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.