گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درتیرماه 1396 و گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در تیر ماه 1396

 

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درتیرماه 1396

http://bashariyat.org/?p=9483

 

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در تیر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=9486

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.