همکاران ما

مسئول نمایندگی:

زرین تاج الیاسی (عضو کمیته زنان)                               Zarintaj Eliasi

قائم مقام، آموزش پالتاک:

فرداد عسکری  (عضو کمیته زنان)                              Fardad Askari

بزروز رسانی وبلاگ:

درسا دره شوری (عضو کمیته هنرمندان)                       Dorsa Darehshoori

فراخوان و اطلاعیه:

دلارام دره شوری (عضو کمیته جوان و دانشجو)                  Delaram Darehshoori

ضبط صدا و منشی:

بابک میری (عضو کمیته زنان)                                 Babak Miri                    

سایر همکاران:

محمد فرجاد    (کمیته جوان ودانشجو)                        Mohammad Farjad

نگار کلایی(کمیته هنر.کمیته زنان.کمیته پژوهش .کمیته دانشجو)                     Negar kalaei

الی رها (کمیته زنان.کمیته دانشجو.)                                   Eli  raha

سیمین رحمانی (کمیته زنان)                                            Simin rahmani

محسن مهری (کمیته زنان)                         Mohsen mehri