همکاران ما

مسئول نمایندگی :

فرداد عسکری (عضو کمیته زنان _ کمیته جوان و دانشجو)

 Fardad Askari

قائم مقام :

  زرین تاج الیاسی (عضو کمیته زنان) 

 Zarintaj Elyasi

مسئول بروزرسانی وبلاگ :

1_ درسا دره شوری (عضو کمیته هنر)

 Dorsa Darehshoori

2_ محمد فرجاد (عضو کمیته جوان و دانشجو)

 Mohammad Farjad 

مسئول فراخوان :

دلارام دره شوری (عضو کمیته جوان و دانشجو _ کمیته زنان)

 Delaram Darehshoori 

مسئول ضبط صدا ومنشی :

  بابک میری (عضو کمیته زنان)  

 Babak Miri

مسئول هماهنگی جلسات وآموزش پالتاک : 

 محمد فرجاد (عضو کمیته جوان و دانشجو)

 Mohammad Farjad   

مسئول اطلاعیه :

 1_  نگار کلایی (عضو کمیته زنان _ جوان و دانشجو _ هنر و هنرمندان _ پژوهش)

Negar Kalaei

 2_  سیمین رحمانی (عضو کمیته زنان)  

Simin Rahmani

دیگر همکاران :

1_ محسن مهری (عضو کمیته زنان ، کمیته جوان و  دانشجو)

Mohsen Mehri

2_ سامیار عزیزی (عضو کمیته هنر)

Samyar Azizi 

3_ مهدی بیدلی 

Mehdi Bidely