لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

http://bashariyat.org/?p=7872

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

 

http://bashariyat.org/?p=7867

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017

http://bashariyat.org/?p=7858

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو بسته هستند

فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل

04 25 Austoria

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل بسته هستند

لینک کلیپ برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6547

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6550

منتشرشده در فایل های صوتی, کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی) بسته هستند

لینک گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017 

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6552

منتشرشده در فایل های صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017  بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ مورخ 21 آپریل 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ 21 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ مورخ 21 آپریل 2017 بسته هستند