فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر2016

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 23 نوامبر2016

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

773 Daneshjoo (1)

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 773 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016

منتشرشده در فایل های صوتی و تصویری, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش گزارش صوتی و تصویری مجمع عمومی سالیانه کانون 6 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017 

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017

منتشرشده در فایل های صوتی | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 ژانویه 2017  بسته هستند

لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان بسته هستند

لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها و برنامه دریچه ای رو به اگاهی

1-  (برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

2- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه جهانی کودک

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6136

3- (کلیپ صوتی (شرح اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6133

4- (کلیپ صوتی (شرح اصول اساسی برای رفتار با زندانیان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6131
5- (کلیپ صوتی (شرح پروتکل اختیاری میثاق بین المللی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6129
6- (کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6127

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای صوتی شرح کنوانسیونها ، پروتکلها و برنامه دریچه ای رو به اگاهی بسته هستند

تست شماره یک

این یک تست است

منتشرشده در دسته بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تست شماره یک بسته هستند